Hospital-Acquired Escherichia Coli Infection İncluding Oxa- 48 Gene: Case Report

-

Metin Doğan,Gökçe Kader Arslan,Selin Uğraklı

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 176-179
Özeti

-

 

Since it is the most abundant bacteria in the flora, resistance to E. coli, especially the development of carbapenemase-producing strains, is one of the undesired situations. In our hospital, E. coli isolates with OXA-48 resistance gene were isolated from the clinical samples of two patients. That it would be beneficial to report these cases in order to report the isolation of E. coli isolates with OXA-48 resistance gene and to prevent the spread of this resistance gene in these microorganisms.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Metin Doğan, N.Erbakan Ün. Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Arslan GK, Ugrakli S, Dogan M. Hospital-Acquired Escherichia coliİnfection Including OXA-48 Gene: Case Report. Selcuk Med J 2021;37(2): 176-179

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hospital-Acquired Escherichia Coli Infection İncluding Oxa- 48 Gene: Case Report, Olgu sunumu,
, Vol. 37(2)
Geliş Tarihi : 21.05.2021, Kabul Tarihi : 05.06.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme