HRYNTSCHAK METODUNU MODIFIYE EDEREK YAPTIĞIMIZ 24 TRANSVEZIKAL PROSTATEKTOMINiN ANALIZI

İBRAHİM ÜNAL SERT

  • Yıl : 1987
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 171-176
Bu çalışmamızda özellikle Hryntschak'ın ameliyat tekniğinde yaptığımız değişikliği vurgulamak istiyoruz. Literatür araştırması yaparak olgularımızla (Az sayıda da olsa) karşılaştırdık. Hiç bir hastaya transfüzyon yapılmadk, idrar inkontinensi, ve exitus görülmedi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
HRYNTSCHAK METODUNU MODIFIYE EDEREK YAPTIĞIMIZ 24 TRANSVEZIKAL PROSTATEKTOMINiN ANALIZI
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987, Yayın Tarihi : 30.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;