Hryntschak Metodunu Modıfıye Ederek Yaptığımız 24 Transvezıkal Prostatektomınin Analızı

İbrahim Ünal Sert

  •  Yıl : 1987
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 171-176
Özeti Bu çalışmamızda özellikle Hryntschak'ın ameliyat tekniğinde yaptığımız değişikliği vurgulamak istiyoruz. Literatür araştırması yaparak olgularımızla (Az sayıda da olsa) karşılaştırdık. Hiç bir hastaya transfüzyon yapılmadk, idrar inkontinensi, ve exitus görülmedi.

 

Wir möchten mit dieser Arbeit hinweisen, dafl wir tür eine Modifikation 'von Hryntschak transvesikal Prostatektomie machten, Unsere Ergebnizse, die freilich wenig sind, vergleichen wir mit anderen Ergebnissen, die die andere Autoren früher machten. Wir gaben keine Transphysionen. Wir fanden keine Harninkontinenz, kein Ex.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İbrahim Ünal Sert, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Hryntschak Metodunu Modıfıye Ederek Yaptığımız 24 Transvezıkal Prostatektomınin Analızı, Araştırma makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme