IÇME SÜTÜNDE CHLORAMPHENİCOL KALINTILARININ ENZİM İMMUNOLOJİK TEST ÇUBUKLARI METODU İLE ARAŞTIRILMASI

Özer Ergün, Ali Bilgiç

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 365-367
Istanbul piyasasından toplanan 75 adet pastorize süt nurnunesi EfiZiM Inırnunolojik Test Çubukları metodu ile Chloramphenicol kalıntıları yönünden in-celenmiş ve sonuçta bir numunede Chloramphenicol tesbit edilmiştir. Çalışmada uygulanan bu metod ppb-mıl süt hassasiyetinde olup süresi yaklaşık sadece 30 dk. dır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
IÇME SÜTÜNDE CHLORAMPHENİCOL KALINTILARININ ENZİM İMMUNOLOJİK TEST ÇUBUKLARI METODU İLE ARAŞTIRILMASI
, Vol. 8 (3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;