Içme Sütünde Chloramphenicol Kalıntılarının Enzim İmmunolojik Test Çubukları Metodu İle Araştırılması

Özer Ergün,Ali Bilgiç

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 365-367
Özeti Istanbul piyasasından toplanan 75 adet pastorize süt nurnunesi EfiZiM Inırnunolojik Test Çubukları metodu ile Chloramphenicol kalıntıları yönünden in-celenmiş ve sonuçta bir numunede Chloramphenicol tesbit edilmiştir. Çalışmada uygulanan bu metod ppb-mıl süt hassasiyetinde olup süresi yaklaşık sadece 30 dk. dır.

 

Seventy-five pasteurized ınilk samples collected in Istanbul market and chloramphenicol residues vere investigated by Enzyme Immunological deep stick tesis. Chloramphenicol residue was detected in one of the samples. This method has the accuracy of 1 ppb/ml milk and test time is nearly 30 minutes.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Özer Ergün, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknik ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Içme Sütünde Chloramphenicol Kalıntılarının Enzim İmmunolojik Test Çubukları Metodu İle Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme