İdiopatik Tinnitusta Tens Uygulaması

Ziya Cenik

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 125-131
Özeti Çok değişik nedenlerden ortaya çıkabilen ve gerek teşhis ve gerekse tedavi yönünden Kulak Burun Boğaz hastalıkları içinde henüz tam çözümlenmemiş bir problem olan tinnitusta diğer bilinen tedavi metodlarından farklı olan yeni bir tedavi metodundan bahsedilmiştir. Özellikle idiopatik tinnituslarda alınan sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır.

 

Tinnitus has many causes and is still a diagnostical and therapeutical problem in the field of Oto-Laryngology.In this article a new diagnostical and therapeutical method was presented in tinnitus that was different from the other known diagnostical and therapeutical ones. The results, especially, obtained from idiopathic tinnitus were discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İdiopatik Tinnitusta Tens Uygulaması, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme