İdiyopatik Retroperitoneal Hematom

Mehmet Kaynar,Mehmet Mesut Pişkin,Selçuk Güven,Recai Gürbüz

  •  Yıl : 2010
  •  Cilt : 26
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 146-147
Özeti İdiyopatik retroperitoneal hematom nadir görülen bir patolojidir. Histopatolojik olarak normal olan retroperitoneal damarlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bazı retroperitoneal hematom vakalarında herhangi bir patolojik sebep bulunamamakta ve idiyopatik olarak değerlendirilmektedir. Biz akut batın bulguları ile ortaya çıkan ve idiyopatik retroperitoneal hematom tanısı koyduğumuz bir olguyu sunuyoruz.

 

Idiopathic retroperitoneal hematoma is a rare condition, affecting apparently histopathological normal retroperitoneal blood vessels. In cases of idiopathic retroperitoneal hematoma no definite cause can be identified. We report on a patient idiopathic retroperitoneal hematoma presenting as acute abdomen.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Kaynar, selçuk üniversitesi meram tıp fakültesi üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İdiyopatik Retroperitoneal Hematom, Olgu Sunumu,
, Vol. 26(4)
Geliş Tarihi : 26.02.2010, Kabul Tarihi : 06.04.2010
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme