İleosigmoid Düğümlenme

Ömer Karahan,Yüksel Tatkan,Yüksel Arıkan,Adil Kartal

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 254-258
Özeti 1986-1989 ydları arasında S.Ü. Tip Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde görülen iki ileosigmoid düğümlenme yakası takdim edilmiştir. Bu vakalar nedeniyle ileosigmoid düğümlenme gözden etiopatogenezi, klinik özellikleri, tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

 

in ıhis article 2 cases reported with ileosigmoid knot which had been diagnosed in the General Surgery Department of Medical Faculty at Selçuk University, between 1986-1989. Because of this cases, ileosigmoid knots have been considered and its etiopathogenesis, clinical features, diagnosis and treatment have been discused.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ömer Karahan, Konya Training and Research Hospital General Surgery
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İleosigmoid Düğümlenme, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme