İmmün Sıstem Stres Ve Depresyon

İshak Özkan,Emine İnci Tuncer,Naci Kemal Kırca,M. Demirhan Aybaş,Duygu Fındık

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 181-185
Özeti İmmün sistem organizmayı infeksiyorılardan ve dış etkenlerden korumaktadır. İmmün sistemle merkezi sinir sistemi arasında bir etkileşme vardır. Bu etkileşrne nörohümeral mekanizmalar aracılığında olmaktadır. Psikososyal stresler ve depresyon immün sistemi baskılamaktadır.

 

The irnmune system protects the organism against enfection and external effects. There is interac-tion between the imrnune systeme and central nervous system. This interaction is mediated by the neurohumeral mechanisrn. Psychosocial stress and depresyon suppress the immune system.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İshak Özkan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İmmün Sıstem Stres Ve Depresyon, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme