İnce Barsak Mezosundan Köken Alan Dev İntraabdominal Miksoid Liposarkom

HÜSEYİN BÜYÜKBAYRAM, BURAK VELİ ÜLGER, MESUT GÜL, AHMET TÜRKOĞLU, FIRAT TEKEŞ, İBRAHİM ALİOSMANOĞLU, MEHMET GÜLİ ÇETİNÇAKMAK

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 38-40
Primer mezenterik liposarkom nadir görülen bir durumdur. Semptomları geç ortaya çıktığı için büyük boyuta ulaşana kadar belirti vermezler ve bundan dolayı tanı geç konulur. Biz bu yazıda ince barsak mezosundan köken alan (35x30x8 cm)boyutlarında, 4123 gram ağırlığında dev miksoid liposarkomu olan 32 yaşındaki bayan hastayı sunduk. Batın içi kitlelerinin ayrıcı tanısında liposarkomlar akılda tutulmalıdır. Bu tümörler negatif cerrahi sınır sağlanarak çıkartılmalı ve hastalar uzun süre takip edilmelidir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İnce Barsak Mezosundan Köken Alan Dev İntraabdominal Miksoid Liposarkom
, Vol. 29 (Ek)
Geliş Tarihi : 09.11.2012, Kabul Tarihi : 09.11.2012, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;