İnce barsak tıkanmalarrnda operatif dekompresyon metodlarının bakteriyemiye etkisi

ADNAN KAYNAK, DUYGU FINDIK, ŞAKİR TEKİN, Zafer Daşçı, Nilgün Kuru

  • Yıl : 1997
  • Cilt : 13
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 183-185
İnce barsak tıkannıası oluşturulan bir köpek MO-delinde, perope•atuar yapılan dekompresyon !ne-todlarının, bakteriyemive etkisi incelendi. 40 sokak köpeğinin kullanıldığı bu çalışmada, 10 köpeğe sa-dece lapaı-otomi, 30 köpeğe ileoçekal valvin 5 cin proksimalinden bağlama konarak ince barsak tıkanması oluşturuldu. 48 saat sonra 10 köpekte sa-dece bağlama çözilldii, 10 köpekte bağlama açılıp ren-ogmt dekompresyon ve nazogastrik aspirasyon, 10 köpeğe enterotomi ile dekompresyon uygulandı. Dekompresyondan önce ve 15 dakika sonrası alınan kan kı'iltürlerinde E.coll bakteriyemisi, de-lwmpresyon gruplartyla lıgasyonun •özüldüğii grup arasında belirgin fark vardı (p<0,05). Her iki de-konıpresyon grupları arasında hakteriyemi açısından fark bulunamadı. Çalışma sonunda ince barsak nkanmalarında dekompr-esyon işleminin bak-yerivemi riskini artırdığı kanaatine varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İnce barsak tıkanmalarrnda operatif dekompresyon metodlarının bakteriyemiye etkisi
, Vol. 13 (3)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997, Yayın Tarihi : 13.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;