İnfantta Paroksismal Supra Ventriküler Takikardia

Ümran Çalışkan,İbrahim Erkul,Dursun Odabaş,Hacer Çalışkan

  •  Yıl : 1986
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 109-113
Özeti Paroksismal supra ventriküler takikardi (P.S.V.T.) pediatrik yaş grubunda da görülebilen bir kardiak aritmidir. Bu yazıda bir paroksismal supra ventriküler takikardi vakası takdim edildi ve konu kısaca gözden geçirildi.

 

Paroxysmal supra ventricular tachycardia is a cardiae aritmia which can alsa be occurred in pediatric popullation. in this article a patient with supra ventricular tachycardia has been presented and this subject has been shortly reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ümran Çalışkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İnfantta Paroksismal Supra Ventriküler Takikardia, Araştırma makalesi,
, Vol. 2(1)
Geliş Tarihi : 28.11.1986, Kabul Tarihi : 28.11.1986
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme