İNFANTTA PAROKSİSMAL SUPRA VENTRiKÜLER TAKİKARDİA

DURSUN ODABAŞ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, İbrahim Erkul, Hacer Çalışkan

  • Yıl : 1986
  • Cilt : 2
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 109-113
Paroksismal supra ventriküler takikardi (P.S.V.T.) pediatrik yaş grubunda da görülebilen bir kardiak aritmidir. Bu yazıda bir paroksismal supra ventriküler takikardi vakası takdim edildi ve konu kısaca gözden geçirildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İNFANTTA PAROKSİSMAL SUPRA VENTRiKÜLER TAKİKARDİA
, Vol. 2 (1)
Geliş Tarihi : 28.11.1986, Kabul Tarihi : 28.11.1986, Yayın Tarihi : 28.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;