İnsan Kafa İskeletlerinin Antropometrik Analizi

Khalil Awadh Murshid

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-6
Özeti Araştırmamızda Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı iskelet koleksiyonundan elde edilen erişkin insanlara ait 40 erkek ve 45 kadın toplam 85 adet kafa iskeleti incelendi. Antropometrik analizleri yapılan kafa iskeletlerinde cinsiyetler arasındaki farklılık değerlendirildi ve cephalic indeks verileri ile kafa tipleri tespit edildi. Neolitik çağ (M. Ö.5000-3000) A şıklı höyük ve İslam dönemi (M. S. 800) Panaztepe kafa iskeletleri ile 20. yüzyıl Konya Orta Anadolu ve Ceyhan Güney Anadolu bölgesi kafa iskeletlerinin antropometrik ölçümleri karşılaştırıldı. Araştırmamızda biorbital ve bizygomatic mesafeler erkek cinste daha uzun bulundu ve bu parametrelerin cinsiyet ayrımında kullanılabileceğine ait anlamlı sonuçlar elde edildi (p<0.05). Cephalic indeks ortalaması erkeklerde 79.07 ± 5.22, kadınlarda 79.50 ± 5.76 bulundu. Mesocephal (oval kafa) tip kafa hem erkeklerde (%30.7) hem de kadınlarda (%41.6) en fazla oranda saptandı.

 

İn our study 85 (40 male and 45 female) human skulls were obtained from skeletal collections belong to the Anatomy Department of the Medical Faculty, University of Selçuk. İn this study the use of anthropometric data from the skulls to evaluate the gender differences, and to identify their anthropological cranial types according to the cephalic indices results. Anthropometric skull measurements were used to establish a comparative study betvveen the obtained literatüre data from previous anthropometric studies on skulls from Aşıklıhöyük area belong to Neolithic age (5000-3000 B.C.) and skulls from Panaztepe area belong to Islamic period (800 A. D.) on one hand, and on the other hand, skulls belong to contemporary individuals from Konya city (Mid-Anatolia) and Ceyhan city (Sourthern Anatolia),who died during the tvventieth century. The results demonstrated that bi-orbital and bizygomatic measurements showed significantly higher values in males (p<0.05) those can be used in the gender differentiation. İn males, cephalic index was 79.07 ± 5.22, in females it was 79.50 ± 5.76. İn males %30.7 of the skulls and in females %41.6 of the skulls were demostrated the Mesocephal (oval-shape) type which was found to be the most common type in the present study.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Khalil Awadh Murshid, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İnsan Kafa İskeletlerinin Antropometrik Analizi, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(1)
Geliş Tarihi : 15.11.2000, Kabul Tarihi : 11.01.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme