İNSAN KİST HİDATİĞİ ÜZERİNE İN-VİTRO ORTAMDA DEĞİŞİK KONSANTRASYONLARDAKİ NACI, ALBENDAZOL VE PRAZİQUANTEL SOLÜSYONLARININ SKOLİSİDAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MEHMET AVNİ GÖKALP, ERSİN BORAZAN, NURULLAH AKSOY, YASEMİN ZER

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 296-299

Kist hidatik dünya üzerinde yaygın bir coğrafyada görülen, önemli komplikasyonlara neden olan ve azımsanmayacak düzeyde nüks izlenen bir hastalıktır.Enfektif bir hastalık olmasına rağmen hala primer tedavisi cerrahidir. Bu noktada tedavinin başarı şansını arttırmak için cerrahi teknik ve kullanılan skolisidal madde önem arzetmektedir.

Literatürde en etkin skolisidal maddenin belirlenmesi konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle her klinik farklı ajanları kullanabilmektedir.

Bu çalışmada in-vitro ortamda sık kullanılan bazı skolisidal maddelerin zamanla ilişkili olarak etkinliğini araştırdık. Çalışmamızda kullanılan ajanların 20. dakikada hepsinin başarılı olduğunu, ancak en erken ve en efektif yanıtın praziquantel ile alındığını gördük. Bu bulgular praziquantelin E. granulosusu öldürmedeki başarısını göstermekle birlikte medikal tedavide yer edinmesini öneren çalışmalara destek vermektedir.

E.granulosusun hem medikal hem de cerrahi tedavisi sırasında kullanılacak ideal skolisidal maddenin belirlenmesi için efektivite-yan etki analizi yapılan daha fazla çalışma yapılmalıdır.

 

Atıf yapmak için : Aksoy N, Gökalp MA, Borazan E, Zer Y. İnsan Kist Hidatiği Üzerine İn-Vitro Ortamda Değişik Konsantrasyonlardaki NaCI, Albendazol Ve Praziquantel Solüsyonlarının Skolisidal Etkilerinin Araştırılması. Selcuk Med J 2020;36(4): 296-299
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İNSAN KİST HİDATİĞİ ÜZERİNE İN-VİTRO ORTAMDA DEĞİŞİK KONSANTRASYONLARDAKİ NACI, ALBENDAZOL VE PRAZİQUANTEL SOLÜSYONLARININ SKOLİSİDAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
, Vol. 36 (4)
Geliş Tarihi : 18.07.2019, Kabul Tarihi : 18.07.2019, Yayın Tarihi : 08.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;