Insanda Mıtokondrıal Kalıtımın Ozellıklerı

Sennur Demirel

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 247-250
Özeti Tam memeli hticreleri en azindan iki farkh ge-netik sisters icermektedir. Bunlardan hirincisi sa-yisal, fonksiyonel ye patolojik olarak cok onemli olan nükleer genler, ikincisi sitoplazmada yer alan ye her hir mitokondride 2-10 adet sirkiiler, gift-sarmalli DNA molektilft olarak hulunan mi-tokondrial genlerdir. 16.569 niikleotid cifti (nc) uzunlugunda olan ye total hücre DNA'sının yaklaşlk olu§turan insan mitokondrial DNA (traDNA)'situn dizi analizi tam olarak yapilmıştır.

 

Whole mammalian cells contain at least two different genetic sisters. The first of these are nuclear genes that are numerically, functional and pathologically very important, the second is the mi-tochondrial genes that are located in the cytoplasm and are used as 2-10 circuses, gift-helix DNA molecules in each mitochondria. A complete sequence analysis of the human mitochondrial DNA (traDNA) site, which is about 16,569 nichleotide pairs (nc) in length, is approximately the total cell DNA.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sennur Demirel, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Insanda Mıtokondrıal Kalıtımın Ozellıklerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme