Insanlarda Adrenal Bezin Gelişiminin Il Trimestredeki Morfometrik Analizi

Mustafa Büyükmumcu,Nurcan Sert,Sultan Mermer,Taner Ziylan,Ahmet Salbacak,Nilsel Okudan

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 89-92
Özeti Yaşları 13-24 haftalar arası değişen 52 letus ile çalışıldı. Çalışmada spontan abortlardan elde edilen fetuslar kullanıldı. Adı-enal bezin ağırlığının ikinci trimestu- süresince 0.1 gr'dan 1.0 gr'a kadar arttığı belirlendi. Adrenal bezin Li (uzunluk), L2 (yükseklik) ve L3 (Katıldık) ölçümleri yapıldı. Be-lirlenen değerler literatür verileri ile karşılaştırıldı.

 

The morphomethri• analysis of fetal adrenal glands development vvas studied by fifty-two human fetuses.ranging in age fi-om 13 ta 24 weeks of ges-tation. The)' were collected fi-om spontaneous. The adrenal glands weight in•reased fi-om 0_1 gr. ta 1.0 gr during the second trimestr. The lenght (L1). the height (L2) and the thickness (L3) at the adrenal glands were measured and the results were com-pared ıı'ith previous sttıdies in the literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Büyükmumcu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Insanlarda Adrenal Bezin Gelişiminin Il Trimestredeki Morfometrik Analizi, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(2)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme