İNSANLARDA ARTERİA HEPATİCA PROPRİA'NIN İNTRAFIEPATİK DALLARI ARASINDA ANASTOMOZLAR

AHMET SALBACAK, MUSTAFA BÜYÜKMUMCU, MUZAFFER ŞEKER, ŞÜKRÜ BÜLENT ÖZER, TANER ZİYLAN

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 55-61
Plastik enjeksiyon ve korrozyan kart metodu uygulayarak çıkarılan kastların elastikiyet ve da-yanıklılığının arttırılması suretiyle intrahepatik arter dalları arasında artastomozların araşitrılması amaçlanan bu çalışmada 13 arter sistemi kastırtın 4'iirıde (%37.07) değişik tip ve bölgelerde anasto-rnoziar tespit edilmiştir. Karaciğer üzerinde yapılacak cerrahi operasyonlarda subsegmental varyasyonların yanında intra-hepatik anastomozlarin da olabileceğinin gözününde bulundurulması ve preoperaiif olarak gerekli önlemlerin alınmasının daha emin ve etkili ensizyon imkanı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İNSANLARDA ARTERİA HEPATİCA PROPRİA'NIN İNTRAFIEPATİK DALLARI ARASINDA ANASTOMOZLAR
, Vol. 6 (2)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;