İnsizyonel Herni İle Birlikte Chilaiditi İşareti

ARİF ASLANER, NURULLAH BÜLBÜLLER, TUĞRUL ÇAKIR, UĞUR DOĞAN, UMUT RIZA GÜNDÜZ

  • Yıl : 2016
  • Cilt : 32
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 47-48
Chilaiditi işareti hepatodiafragmatik alana kolonun inter pozisyonudur. Demetrious Chilaiditi tarafından 1910 yılında ilk defa tanımlanmıştır. Biz insizyonel herni birlikte gelişen 88 yaşında erkek hastada Chilaiditi işareti bulunan ve konservatif olarak takip ve tedavi ettiğimiz olgumuzu sunmayı planladık.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İnsizyonel Herni İle Birlikte Chilaiditi İşareti
, Vol. 32 (2)
Geliş Tarihi : 19.02.2015, Kabul Tarihi : 19.02.2015, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;