İnsizyonel Herni İle Birlikte Chilaiditi İşareti

Arif Aslaner,Tuğrul Çakır,Umut Rıza Gündüz,Uğur Doğan,Nurullah Bülbüller

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 47-48
Özeti Chilaiditi işareti hepatodiafragmatik alana kolonun inter pozisyonudur. Demetrious Chilaiditi tarafından 1910 yılında ilk defa tanımlanmıştır. Biz insizyonel herni birlikte gelişen 88 yaşında erkek hastada Chilaiditi işareti bulunan ve konservatif olarak takip ve tedavi ettiğimiz olgumuzu sunmayı planladık.

 

Chilaiditi’s sign was defined as colonic interposition into hepatodiafragmatik area. It was first described by Demetrious Chilaiditiin 1910. We plan to offer our 88-year-old man patient with incisional hernia developing with Chilaiditi’s sign and that we followed and treated conservatively.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Arif Aslaner, Antalya EAH Tıp G cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İnsizyonel Herni İle Birlikte Chilaiditi İşareti, Olgu Sunumu,
, Vol. 32(2)
Geliş Tarihi : 19.02.2015, Kabul Tarihi : 25.04.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme