İnterfasiyal Plan Bloklarının Cerrahların Ameliyat Sonrası Memnuniyetine Etkisi: Anket Çalışması

selçuk alver

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 114-121
Atıf yapmak için : Alver S. The Efficacy of Interfacial Plan Block Procedures on Postoperative Satisfaction of Surgeons: A Survey Study. Selcuk Med J 2023;39(3): 114-121
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İnterfasiyal Plan Bloklarının Cerrahların Ameliyat Sonrası Memnuniyetine Etkisi: Anket Çalışması
, Vol. 39 (3)
Geliş Tarihi : 26.07.2023, Kabul Tarihi : 26.07.2023, Yayın Tarihi : 14.09.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;