İnterfasiyal Plan Bloklarının Cerrahların Ameliyat Sonrası Memnuniyetine Etkisi: Anket Çalışması

İnterfasiyal Plan Blokları

Selçuk Alver

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 114-121
Özeti

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selçuk Alver, medipol üniversitesi anesteziyoloji ve reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Alver S. The Efficacy of Interfacial Plan Block Procedures on Postoperative Satisfaction of Surgeons: A Survey Study. Selcuk Med J 2023;39(3): 114-121

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İnterfasiyal Plan Bloklarının Cerrahların Ameliyat Sonrası Memnuniyetine Etkisi: Anket Çalışması, Araştırma makalesi,
, Vol. 39(3)
Geliş Tarihi : 26.07.2023, Kabul Tarihi : 14.09.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme