İnternal Malignansi Ve Ilışkılı Derı Değışıklıklerı (vaka Takdimi)

Alaalldin Atalık,Hüseyin Endoğru,Hüseyin Tol,Şükrü Balevi,Ayfer Özkardeş

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 405-409
Özeti Malign hastalıklarla birlikte görülebilen derim-tozlar, onların tanılarında yol gösterici olabilirler. Bu vakarnızda kliniğimize akkiz ihtiyosis tanısıyla yarından hastada Hodgkin Lenfoma bulunmuştur.

 

Dermatoses associated with malign diseases may be helpful for the diagnosis. In tlüs case the patient with acquired ichthyosis was diagnosed as Hodgkin's Disease.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Alaalldin Atalık, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İnternal Malignansi Ve Ilışkılı Derı Değışıklıklerı (vaka Takdimi), Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme