İNTERNAL MALİGNANSİ VE ILIŞKILI DERI DEĞIŞIKLIKLERI (Vaka Takdimi)

ŞÜKRÜ BALEVİ, Hüseyin Tol, Hüseyin Endoğru, Ayfer Özkardeş, Alaalldin Atalık

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 405-409
Malign hastalıklarla birlikte görülebilen derim-tozlar, onların tanılarında yol gösterici olabilirler. Bu vakarnızda kliniğimize akkiz ihtiyosis tanısıyla yarından hastada Hodgkin Lenfoma bulunmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İNTERNAL MALİGNANSİ VE ILIŞKILI DERI DEĞIŞIKLIKLERI (Vaka Takdimi)
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;