İNTRAKRANİAL KANAMALARDA LOKALIZASYON: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK ÇALIŞMA

SAİM AÇIKGÖZOĞLU, Mustafa Erken, KEMAL ÖDEV, MEHMET EMİN SAKARYA, Serdar Tarhan

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 239-242
91 erkek, 46 kadın olmak üzere 137 intrakranial kanamalt hastada, intrakranial kanama; intraserebral, subaraknoidal, subdural ve epidural katlama olarak sıglandırıldt. intraserebral 85 (%62)„mbaraknoidal 27 (%19.7), subdural 14 (%10.3) ve epidural 11 (9:98) olguda katlama vardır. Intraserebral kanamalı hastalarda yaş ortalaması 56, diğer lokalizasyonlarda ise 34-42 arasında değişmektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İNTRAKRANİAL KANAMALARDA LOKALIZASYON: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK ÇALIŞMA
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;