İNTRASEREBRAL HEMORAJİLERDE; KLİNİK VE TOMOGRAFİK ÖZELLIKLERIN PROGNOZA ETKİSİ

AYŞEGÜL ÖĞMEGÜL, Bayram Korkut

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 159-164
Bu araştırmada, intraserebral hemoraji tanısı almış hastalarda prognozu etkileyen klinik özellikler ve beyin tomografisi bulguları incelendi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İNTRASEREBRAL HEMORAJİLERDE; KLİNİK VE TOMOGRAFİK ÖZELLIKLERIN PROGNOZA ETKİSİ
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;