Isırılmış Laringeal Mask Airway Komplikasyonu

Hasan Ali Kiraz,Cengiz Bekir Demirel

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 135-136
Özeti Laringeal Mask Airway (LMA) özellikle günübirlik anestezi uygulamalarında yaygın kullanılmaktadır. LMA uygulamasının da kendisine özgü bazı komplikasyonları vardır. Bu komplikasyonlarda genellikle LMA’nın bütünlüğü bozulmaz. Bizim olgumuzda hasta uyanma aşamasında LMA’nın tüp kısmını ısırdığı için LMA iki parçaya ayrıldı. Larinkste kalan parçayı almak için hastanın çenesini açmak mümkün olmayınca propofol verilerek hasta gevşetildi ve LMA’nın farinkste kalan parçası çıkarıldı. Airway yerleştirildikten sonra yüz maskesi ile solutulan hasta sorunsuz olarak uyandırıldı. LMA’nın ısırılmasına bağlı gelişebilecek komplikasyonları önlemek için uyanma aşamasında LMA’nın yanına küçük boy bir airway yerleştirilmesinin önemli olduğunu kanısındayız.

 

Laryngeal Mask Airway (LMA) is used widely in anesthesia practice especially in outpatient anesthesia. LMA has got some specific complications. These complication does not generally result in impairment of the patency of the LMA. In the case reported the patient bit the LMA during recovery and seperated it into two part. We were not able to open the patients mouth so therefore we administered propofol in order to open the mouth and take the part of the damaged LMA from the pharynx. The patient was easly ventilated with a face mask after placing an airway and the recovery was uneventful. We believe that it is important to place a small size airway near the LMA for preventing complications related LMA bite.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Ali Kiraz, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Isırılmış Laringeal Mask Airway Komplikasyonu, Olgu Sunumu,
, Vol. 29(3)
Geliş Tarihi : 28.09.2011, Kabul Tarihi : 05.10.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme