İskemik İnmeye Bağlı Gelişen İzole Monoparezi

Muzaffer Mutluer,Osman Sönmez

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 119-120
Özeti İnmeye bağlı izole monoparezi çok nadirdir ve çoğunlukla küçük damar hastalığına sekonder gelişen laküner infarktlara veya küçük kanamalara bağlı olarak ortaya çıkar. Bu yazıda sol presantral girus infaktına bağlı duyu kusurunun olmadığı izole motor defisit ile karakterize, monoparezi olgusunu sunduk.

 

Stroke related monoparesia is rare clinical condition and predominantly arose from small bleeding or lacuner infarcts secondary to small vascular disease. In this case we present monoparesia characterized by isolated motor defesit without sensorial deficit due to infarction of left precentral gyrus.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Muzaffer Mutluer, KARAMAN DEVLET HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İskemik İnmeye Bağlı Gelişen İzole Monoparezi, Olgu Sunumu,
, Vol. 28(2)
Geliş Tarihi : 22.12.2011, Kabul Tarihi : 09.02.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme