IZOLE KÖPEK SAFEN VENİNDE HİPOTERMİ İLE NORADRENALİN FENİLEFRİN VE SEROTONİN CEVAPLARININ ARTIRILMASI VE BUNUN CA2+ İLE İLİŞKİSİ

AYŞE SAİDE ŞAHİN, Necdet Doğan, Ekrem Çiçek, Ayşegül Cenik

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 29-33
Köpek safen veninden elde edilen spiral şeritler; oksijenlendirilmiş fizyolojik tuz solüsyonu içeren organ banyosuna konulup, noradrenalin, fenilefrin, klonidin ve serotonin ile kasıldı, Kasılmalar izometrik olarak kaydedildi. Banyo isısının 37r den 25r ye düşürülrnesiyle bu kasılmalarda amma gözlendi. Klonidin ile elde edilen kasılma cevapları hipotermi ile artmadı. 10-6 M verapamil ilavesinde, bu kasılmaların inhibe edilmediği gözlendi. Aynı işlem kalsiyumsuz ortamda tekrarlandığında, her üç agonist ile elde edilen kasılmalar öncekilere göre belirgin olarak küçüldü. Ancak kasılma hipotermi cevaplarında belirgin artışa neden oldu. Klonidin aynı ortamda kasılma oluşturmadı. Sonuç olarak, köpek safen veninde belirtilen agonistlerle oluşturulan kastima cevaplarinın hipotermi ile artışında hücre içi kalsiyum depolarının önemli rolünün olduğu söylenebilir
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
IZOLE KÖPEK SAFEN VENİNDE HİPOTERMİ İLE NORADRENALİN FENİLEFRİN VE SEROTONİN CEVAPLARININ ARTIRILMASI VE BUNUN CA2+ İLE İLİŞKİSİ
, Vol. 5 (3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989, Yayın Tarihi : 20.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;