Juvenil Larengeal Papillomatozis

Ziya Cenik,Yavuz Uyar,Harun Doğmuş

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 243-246
Özeti Juvenil larengeal papillomatozis sıklıkla çocukluk çagında larenkste görülen benign karakterde neoplazmadır. Adult tipi de bulunmasına rağmen juvenil tipe göre oldukça az görülür. Juvenil laren-geal papillomatozis tanısı konulan 18 yaşındaki bir yaka takdim edilmiştir.

 

Recurrent Respiratory Papillomatosis is the benign neoplazm of the larynx unıally seen in early childhood. Although there is an adult form it is exceptionally rare when we compare with the juvenil form. 18 years old patient with juvenile laryngeal papillomatosis was presented.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Juvenil Larengeal Papillomatozis, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme