JUVENİL LARENGEAL PAPİLLOMATOZİS

Yavuz Uyar, Ziya Cenik, Harun Doğmuş

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 243-246
Juvenil larengeal papillomatozis sıklıkla çocukluk çagında larenkste görülen benign karakterde neoplazmadır. Adult tipi de bulunmasına rağmen juvenil tipe göre oldukça az görülür. Juvenil laren-geal papillomatozis tanısı konulan 18 yaşındaki bir yaka takdim edilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
JUVENİL LARENGEAL PAPİLLOMATOZİS
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;