Juvenil Miyoklonik Epilepsi Ve Melatonin İlişkisi

Juvenile Myoclonic Epilepsy and Melatonin

Mustafa Altaş,Aslı Akyol Gürses,İbrahim Kılınç,Bülent Oğuz Genç

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-40
Özeti

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Altaş, Meram Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Altas M, Genc BO, Kilinc I, Akyol Gurses A. Relationship between Juvenile Myoclonic Epilepsy and Melatonin. Selcuk Med J 2023;39(1): 35-40

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Juvenil Miyoklonik Epilepsi Ve Melatonin İlişkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 39(1)
Geliş Tarihi : 01.03.2023, Kabul Tarihi : 05.03.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme