Kadın Üreme Sisteminin Tamamına Metastaz Yapan Alveolar Lobüler Meme Kanseri Vaka Sunumu

Breast cancer metastasis to endometrium The patient was discussed in the oncology committee of our hospital. The patient underwent transabdominal hysterectomy and bilateral salpingooophorectomy, peritonectomy, and omentectomy. The pathological examin

Sıtkı Özbilgeç,Emine Türen Demir,Pembe Oltulu,Mustafa Korkmaz,Mehmet Artaç,Ali Acar

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 147-150
Özeti

Lobüler meme kanserinin üreme organlarına metastazı oldukça nadir görülen bir durumdur. Meme kanseri cerrahisi sonrası tamoksifen ve kemoterapi alan hastaların iç genital organ metastazlarının takibi klinik öneme sahiptir. Burada hastanemize başvuran ve tedavi gören böyle bir hastayı tanıtıyoruz

 

Metastasis of lobular breast cancer to the reproductive organs is an extremely rare condition. The followup of internal genital metastases for patients who received tamoxifen and chemotherapy after breast cancer surgery has important clinical significance. Here, we introduce such a patient who applied to our hospital and received treatment.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sıtkı Özbilgeç, Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum-Jinekolojik Onkoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Ozbilgec S, Turen Demir E, Oltulu P, Korkmaz M, Artac M, Acar A. A Case Report of Alveolar Lobular Breast Cancer Metastasized to the Whole Female Reproductive System. Selcuk Med J 2023;39(3): 147-150

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kadın Üreme Sisteminin Tamamına Metastaz Yapan Alveolar Lobüler Meme Kanseri Vaka Sunumu, Olgu sunumu,
, Vol. 39(3)
Geliş Tarihi : 04.09.2023, Kabul Tarihi : 14.09.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme