Kalça Protezi Uygulamaları Anında Solunum Ve Dolaşım Fonksiyonlarında Meydana Gelen Değişiklikler

Abdurrahman Kutlu

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 121-128
Özeti Kalça protezi işlemleri anında solunum ve dolaşım sistemlerinde çeşitli reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu reaksiyonların sebeplerini açıkmak amacı ile çeşitli klinik ve deneysel araştırmalar yapılmıştır. Bu yazıda, yapılmış klinik ve deneysel çalışmaların ışığı, altında konu gözden geçirilmiştir.

 

Several putmonary and cardiovascular reactions may be appeared during the surgery of the hip replacement. Many clinical and experimen-tal investigations have been made to explain the causes of these reactions and many views have been suggested. In this paper, the subject has been reviewed in the light of clinical and experimental studies.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahman Kutlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kalça Protezi Uygulamaları Anında Solunum Ve Dolaşım Fonksiyonlarında Meydana Gelen Değişiklikler, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme