Kalkaneusta Osteoid Osteoma

Abdurrahman Kutlu,Recep Memik,M. İ. Safa Kapıcıoğlu,Mahmut Mutlu

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 226-229
Özeti Ayak kemiklerindeki osteoid osteomanın teşhisinde güçlükler ve gecikmeler görülebilmektedir. Bu makalede, daha önce ayak eklemlerinde artrit olduğu düşünülen ve topuğunda ağrı şikayeti olan 12 yaşında bir hastadaki kalkaneusu tutan, nadir bir ostejid osteoma vakası takdim edildi. Radyografisinde, kalkaneusta fokal bir sklerotik alan vardı. Kesin osteoid osteorna teşhisi ancak Tc 99 kemik sintigrafisi ve komputerize tomogram ile konuldu. Bu lezyon cerrahi olarak rezeke edilerek çıkarıldı ve hastanın ağrıları kalmadı.

 

Osteoid osteorna in the talar bones may be diffucult to diagnose. Delay in identification of such hindfoot lesion frequently may been seen. We report kere a rare case of osteoid osteoma of the os calcis who is 12 years old boy with hindfoot pain, initially though to be artritis of the talar jaints. X-ray showed a fokal area of sclerosis. The diagnosis of osteoid osteoma was made with only computerized tomography and Tc-99 bone scanning. Surgically, the lesion was resected and now the patient is painless.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahman Kutlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kalkaneusta Osteoid Osteoma, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(2)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme