Kalp Kapagı Protezlerının Swım Ve Komplıkasyonları

Ufuk Özergin,Sami Ceran,Tahir Yüksek,Güven Sadi Sunam,Mehmet Gök,Tunç Solak,Hasan Solak

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 257-265
Özeti Ronzatizmal kalp hastaliklari ülkemizde stk karplaplan bir saglik problemidir ve cogu kez kapak replastnamm gerektirir. Kapak dizaym ye rek-nolojisindeki geliprzeler her hir hasta kin farkli avantajlari olan kapaklarin kullanilmasini gerekli kilar. Bu rnakalede nzekanik ye bioprotez kalp ka-paklarinirz seciminde dikkat edilmesi gereken fak-torler ye komplikasyonlari tartiplmtvir.

 

Acquired diseases of the heart valves are fre-quently seen in our country and in most of the cases they require valve replacement. Selection of cardiac valves which has different advantages are needed for each patient, because of improvement of valve engineering and technology. In this article, selection of heart valves and their complications were discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ufuk Özergin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kalp Kapagı Protezlerının Swım Ve Komplıkasyonları, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme