KALP KAPAGI PROTEZLERININ SWIM VE KOMPLIKASYONLARI

GÜVEN SADİ SUNAM, HASAN SOLAK, SAMİ CERAN, TAHİR YÜKSEK, Mehmet Gök, Ufuk Özergin, Tunç Solak

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 257-265
Ronzatizmal kalp hastaliklari ülkemizde stk karplaplan bir saglik problemidir ve cogu kez kapak replastnamm gerektirir. Kapak dizaym ye rek-nolojisindeki geliprzeler her hir hasta kin farkli avantajlari olan kapaklarin kullanilmasini gerekli kilar. Bu rnakalede nzekanik ye bioprotez kalp ka-paklarinirz seciminde dikkat edilmesi gereken fak-torler ye komplikasyonlari tartiplmtvir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KALP KAPAGI PROTEZLERININ SWIM VE KOMPLIKASYONLARI
, Vol. 11 (2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;