KALPTE KiTLE YAPAN NEDENLER VE TEDAVISI

Ufuk Tütün, Ufuk Özergin, KADİR DURGUT, Tunç Solak, Mehmet Gök, TAHİR YÜKSEK, HASAN SOLAK

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 181-185
Selcuk Universitesi Tip Fakillesi GogUs Ka1p Damar CerrahiSi kliniginde 1987-1995 ytllart ara-stnda yaptlan 692 kalp ameliyatinda, 11 vakada kalpde yer i c al eden kitle (% 1.59) tesbit Bu vakalarm 6'stnt kist hidatik (%0.87) 5'ini 0.72) neoplaztnalar oluiturmu,stur. Kist hi-datiklerinin 0.721si de sol ventriktil serbest On du-vanna yerlepnivir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KALPTE KiTLE YAPAN NEDENLER VE TEDAVISI
, Vol. 12 (2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;