Kalpte Kitle Yapan Nedenler Ve Tedavısı

Ufuk Tütün,Ufuk Özergin,Kadir Durgut,Tunç Solak,Mehmet Gök,Tahir Yüksek,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 181-185
Özeti Selcuk Universitesi Tip Fakillesi GogUs Ka1p Damar CerrahiSi kliniginde 1987-1995 ytllart ara-stnda yaptlan 692 kalp ameliyatinda, 11 vakada kalpde yer i c al eden kitle (% 1.59) tesbit Bu vakalarm 6'stnt kist hidatik (%0.87) 5'ini 0.72) neoplaztnalar oluiturmu,stur. Kist hi-datiklerinin 0.721si de sol ventriktil serbest On du-vanna yerlepnivir.

 

In 692 cardiac surgeries performed between 1987-1995 years in Selcuk University Faculty of Medicine GogUs Ka1p Vascular Surgery Clinic, 11 cases (1.59%) were detected in the heart mass in 6 of these cases (0.87%) and 5 of them were 0.72). formed neoplasms, stur. 0.721 of the cyst hy-dynamics are also placed on the left ventricle free on the du-vanna.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ufuk Tütün, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kalpte Kitle Yapan Nedenler Ve Tedavısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme