Kalsiyum İyonunun Fizyolojik Rolü Ve Kalsıyum Kanalları

Ayşegül Cenik,Ayşe Saide Şahin

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 312-316
Özeti Bu makalede kalsiyum iyonunun fizyolojik rolü ve kalsiyum kanalları, ilgili literatür incelenerek kısaca gözden geçirilmiştir.

 

The Physiolgical Role of Calcium lon and Calcium Channels. in Mis article, the physiological role of calcium ion and calcium channels h42ve been reviewed shortly.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayşegül Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kalsiyum İyonunun Fizyolojik Rolü Ve Kalsıyum Kanalları, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme