Karaciğer hastalıklarında preoperatif değerlendirme ve anestezi özellikleri

CEMİLE ÖZTİN ÖĞÜN, SELMİN ÖKESLİ, ATEŞ DUMAN

  • Yıl : 1999
  • Cilt : 15
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 45-51
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Karaciğer hastalıklarında preoperatif değerlendirme ve anestezi özellikleri
, Vol. 15 (1)
Geliş Tarihi : 05.10.1999, Kabul Tarihi : 05.10.1999, Yayın Tarihi : 05.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;