Dev Sürrenal Kitle

Serhat Doğan,Adil Kartal,Tevfik Küçükkartallar,Mustafa Şentürk,Yusuf Yavuz,Mehmet Aykut Yıldırım

  •  Yıl : 2019
  •  Cilt : 35
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 199-202
Özeti

 Kırk bir yaşında kadın ve 64 yaşında bir erkek hasta karın ağrısı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde her iki vakada da karaciğerde dev hemanjiom olduğu raporlandı. Her iki vakada semptomatik olması ve  malignite şüphesi olması nedeniyle operasyon kararı alındı. Operasyon esnasında kitlenin karaciğer kaynaklı olmadığı, sağ sürrenal kaynaklı dev adenom olduğu görüldü, ikinci vakada da kitlenin sağ böbrek kaynaklı olduğu görüldü. Rezeksiyon yapıldı. Sürrenal bölgedeki kitlelerin hemanjiomlarla karıştırılabileceği unutulmamalıdır.

\n

 

 Fourty one years old female and 64 years old man were admitted to our clinic  because of abdominal pain. In investigating the liver was reported with a giant hemangioma. It was symptomatic and look like malignancy for each cases so they were operated. In operation it was not a liver mass , one of them observed right giant adrenal adenoma and the second one is renal cell carsinoma.  Resection was performed for each cases. Adrenal mass could be noted that mixed hemangiomas.

\n

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Serhat Doğan, neü meram tıp genel cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Doğan S, Kartal A, Küçükkartallar T, Şentürk M, Yavuz Y, Yıldırım MA. Dev Sürrenal Kitle. Selcuk Med J 2019;35(3): 199- 202

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dev Sürrenal Kitle, Olgu Sunumu,
, Vol. 35(3)
Geliş Tarihi : 02.11.2015, Kabul Tarihi : 05.09.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme