Kardio-Pulmoner Krıtık Hastaların Ameliyatında Pulmoner Kapiller Wedge Basıncının Önemı

Adnan Kaynak,Nahit Ökesli,Adil Kartal,Şakir Tekin,Hasan Solak,Tahir Yüksek

  •  Yıl : 1988
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 183-188
Özeti 12 kolesistektomi olgusunda, pulmoner kapiller Wedge (PKWB) ve merkezi venöz basınç (MVB) Swan-Ganz katateri ile preoperatif, ameliyatta ve postoperatif devrelerde aynı anda ölçüldü. PKWB'ın daha erken hemodinamik değişiklikleri yansıttığl ve anestezik ilaçların PKWBIl yükselttiği sonucuna varıldı.

 

Pulmoner wedge pressure and central venous pressure vere measured with Swan-Ganz monitoring catheter, preope-rativeyl, postoperatively and during operation in 12 cho-lecystectomy cases. We concluded that pulmoner capiller wedge pressure resembles early hemodynamic changes and anaesthetic. drugs increase pulmoner capillar wedge pressure.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Adnan Kaynak, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kardio-Pulmoner Krıtık Hastaların Ameliyatında Pulmoner Kapiller Wedge Basıncının Önemı, Araştırma makalesi,
, Vol. 4(1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme