Karın İçi Basınç Artışı İle Alt Ekstremite Transkutan Oksijen Saturasyonu Arasındaki İlişki

Mikdat Bozer,Şükrü Aydın Düzgün,Ali Coşkun,Ali Uzunköy,Ömer Faruk Akıncı,Bahattin Canbeyli

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 285-288
Özeti Karın içi basınç artışı ile V. Cava inferior(VCI)'un baskı lan ması sonucu venöz dönüş azalır. Bu hemodinamik değişimden vücudun alt yarısının, özellikle alt ekstremite mikrosirkülasyonunun fazla etkilenmesi ve bu bölgede oksijen saturasyonunun etkilenmesi beklenir. Pulse oksimetre ile ölçülen alt ekstremite transkutan oksijen saturasyonu(Tc-Sa02 ) ile karın içi basınç artışı arasında bir ilişki olup olmadığını, bu ilişkinin artmış karın içi basıncının bir göstergesi olup olmadığını araştırdık. Bu deneysel çalışmada ortalama ağırlıkları 14.2 kg olan 5 adet köpek endotrakeal entubasyonlu genel anestezi altında Veres iğnesi ile intraabdominal mesafeye girilerek her denekte 0-50 mmHg arasında değişen 6 farklı basınç düzeyinde 3 değişik sürede beklendi ve bu sırada alt ekstremite transkutan oksijen saturasyon değerleri kaydedildi. Bulunan değerler "bivariate correlation" bağıntı analiz yöntemiyle değerlendirildi. Karın içi basınç arttıkça ve yüksek basınçta kalma süresi arttıkça alt ekstremite Tc-SAO2 değerinde azalma anlamlı düzeylerde idi (p=0.001, r=0.97). Sonuç olarak alt ekstremite Tc-SaO2 değerleri karın içi basınç artışının bir göstergesi olarak monitörizasyonda kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Pratik kullanıma girmesi için ilave klinik ve deneysel çalışmalara gerek vardır.

 

Increased intraabdominal pressure decreases the venous return due to compression of vena cava inferior. Lower part of body is supposed to be affected mostly from this hemodynamic changes, especially microcirculation and aftervvard oxygen saturation in lower extremities. We investigated the relationship betvveen intraabdominal pressure and oxygen saturation of lovver extremity measured by pulse oxymetry and vvhether oxygen saturation of leg is an indicator for intraabdominal pressure. VVe employed on 5 dogs vveighing mean 14.2 kg. Under general anaesthesia, pneumoperitoneum was established via Veres cannula and normal air insufflation at 6 different pressure levels ranging 0-50 mmHg and 3 different time intervals. Measured lovver extremity oxygen saturations vvere analysed by bivariate correlation. İntraabdominal pressure shovved a significant negative correlation with lovver extremity oxygen saturation(p=0.001, r=0.97). As a conclusion, lovver extremity oxygen saturation seems tobea reliable indicator for increased intraabdominal pressure. Further clinical and experimental studies are necessary in this subject.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mikdat Bozer, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Karın İçi Basınç Artışı İle Alt Ekstremite Transkutan Oksijen Saturasyonu Arasındaki İlişki, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(4)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme