KARIN İÇİ YAPIŞIKLIK OLUŞMASINDA DEĞIŞIK SÜTÜR MATERYELLERİNİN ETKILERI

ÖMER KARAHAN, MUSTAFA ŞAHİN, ŞAKİR TAVLI, LEMA TAVLI, Yüksel Tatkan, İrfan Tunç

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 83-88
Farklı biyoşimik yapıdaki 5 sütür materyali 10'ar ratlık 5 grupta denenmiş, hayvanlar 10. günde öldürülerek oluşan karın içi yapışıklıklar makroskopik ve histolojik olarak değerlendirilmiştir. İpek ve kromik kargütgruplarının oluşturdukları yapışıklıklar istatistiksel olarak vicryl, prolen ve düz katgüt gruplarına göre anlamlı olarak fazla bulunmuş (p<0.01), bunun dışında birbirlerine göre anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KARIN İÇİ YAPIŞIKLIK OLUŞMASINDA DEĞIŞIK SÜTÜR MATERYELLERİNİN ETKILERI
, Vol. 6 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;