Kartagener Sendromu

Ayşe Orman,Fevzi Sefa Dereköy,Murat Cirit,Mehmet Ünlü,Aylin Yücel

  •  Yıl : 2002
  •  Cilt : 18
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 257-259
Özeti Polikliniğimize uzun süreden beri olan öksürük, balgam çıkarma ve eforla ortaya çıkan nefes darlığı yakınmaları ile başvuran bir hastaya Kartagener sendromu tanısı konuldu. Nadir görülmesi ve solunum sisteminin diğer hastalıkları ile karışabilmesi dolayısıyla yayınlamayı uygun gördük.

 

İn a patient who applied to our outpatient clinic with productive coughing and exertional dyspne vvith a long time history, we established Kartagener’s syndrome. That’s why this syndrome is rare and easly confused with other pulmonary diseases we are presenting this case.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayşe Orman, Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kartagener Sendromu, Olgu sunumu,
, Vol. 18(4)
Geliş Tarihi : 22.06.2001, Kabul Tarihi : 31.01.2002
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme