Kas-İskelet Sistem Uygulamalarında Ultrason Elastografi

Zeynep İlerisoy Yakut,Aynur Turan,Mehmet Akif Teber

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 88-92
Özeti Ultrason Elastografi (UE), dokunun mekanik özelliklerini değerlendiren bir metod olup, dokudaki yer değiştirmenin ultrasonografi (US) ile belirlenmesi esasına dayanır. Pek çok UE metodu olmakla birlikte klinik uygulamada gerilim elastografi (GE) en sık kullanılanıdır ve dokunun gerçek zamanlı incelenmesine imkan sağlar. UE’nin kas-iskelet sisteminin(KİS) değerlendirilmesindeki önemi, patolojilerin erken teşhisine yardımcı olması ve tedaviyi yönlendirmesi açısından giderek artmaktadır. Bu derleme, klinikte kullanılan UE teknikleri, UE’nin kas-iskelet sisteminde kullanımlarına ilişkin yayınlanmış makaleler, teknik ile ilgili sınırlılıklar ve gelecek ile ilgili görüşleri içermektedir.

 

Ultrasound elastography (EUS) is a method to assess the mechanical properties of tissue, by applying stress and detecting tissue displacement using ultrasound. There are several EUS techniques used in clinical practice; strain (compression) EUS is the most common technique that allows real-time visualisation of the tissue. The importance of EUS in evaluation of musculoskeletal system is increasing since it helps out early diagnosis of diseases and guide the theraphy. This review includes the various EUS techniques available for clinical use, presents the published reports on musculoskeletal applications of EUS and discusses the technical limitations and future perspectives of this method in the assessment of the musculoskeletal system.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zeynep İlerisoy Yakut, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Ilerisoy Yakut Z,Turan A,Teber MA.Kas-İskelet Sistem Uygulamalarında Ultrason Elastografi. Selcuk Med J 2014;30(2): 88-92

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kas-İskelet Sistem Uygulamalarında Ultrason Elastografi, Derleme,
, Vol. 30(2)
Geliş Tarihi : 08.10.2013, Kabul Tarihi : 07.11.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme