Kemiğin Kistik Anjiomatozis Hastalığı

Recep Memik,Abdurrahman Kutlu,Salim Güngör,Saim Açıkgözoğlu

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 313-316
Özeti Bu makalede, çok nadir görülmesi sebebiyle ke-miğin kistik anjiomatozisi olan bir hasta takdim e-dildi. Radvografik olarak, kemiklerde yaygın kistik lezyonlar görülen hastaların ayırıcı teşhisinde bu hastalık akla getirilmelidir.

 

A patient wirh diffuse cystic angiomatosis of bone which is very rare entity was reported in this article. This disease should be considered in the differential diagnosis of the patients characterized ikvith diffiıse cystic lesions .of their skeleton on radi-ographic examination.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Recep Memik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi A.D.
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kemiğin Kistik Anjiomatozis Hastalığı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme