Ketokonazol'un Hırsutısm Czerine Etkılerı

Ali Acar,Sema Soysal,Özlem Nisanoğlu,Jule Eriç Horasanlı,Ergün Onur

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 63-70
Özeti Hirsutism tedavisinde tam etkili bir yontem heniiz bulunmiq degildir. salt mamada bir ay yiiksek, takiben iki ay duiik doz ketokonazol tedavisinin hirsutismli kadmlar iizerindeki hormonal ve klinik etkilerini degerlendirdik ye sonuclarz literatiir bilgileri ile tartunic.

 

The complete method in the treatment of hirsutism haven't been found. In our study, we evaluated clinical and hormonal effects of a month high dose later two months low dose ketoconazole treatment on hirsutism in women and the results were discussed with the li-teratures.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ketokonazol'un Hırsutısm Czerine Etkılerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme