KETOKONAZOL'UN HIRSUTISM CZERiNE ETKILERI

ALİ ACAR, Sema Soysal, Özlem Nisanoğlu, JULE ERİÇ HORASANLI, Ergün Onur

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 63-70
Hirsutism tedavisinde tam etkili bir yontem heniiz bulunmiq degildir. salt mamada bir ay yiiksek, takiben iki ay duiik doz ketokonazol tedavisinin hirsutismli kadmlar iizerindeki hormonal ve klinik etkilerini degerlendirdik ye sonuclarz literatiir bilgileri ile tartunic.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KETOKONAZOL'UN HIRSUTISM CZERiNE ETKILERI
, Vol. 10 (1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;