Ketoprofenin Tonsillektomi Sonrası Kanama Üzerine Etkisi

Duran Karataş

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 240-242
Özeti Bu çalışmanın amacı hastalara tonsillektomi sonrası ketoprofenin etkisinin değerlendirilmesidir. Bütün hastalar tonsillektomiveya adenotonsillektomi yapılanlardan seçildi. Yaşları 3-27 arasında(ort:10.0+3.2). Hastalar postoperatif ilaç alımına göre iki gruba ayrıldı. Grup 1 cerrahi sonrası parasetamol alanlar, Grup 2 cerrahi sonrası ketoprofen alanlar. 50 parasetamol alan 40 hasta ketoprofen alan gruptan oluştu.Postoperatif primer hemoraji bir hastada(%2.5) sekonder hemoraji hiçbir hastada gelişmedi. Ketoprofen grubunda 1 hastada parasetamol grubunda da 1 hastada primer hemoraji gelişti. İki grup arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu(p

 

The objective of the study was to evaluate the effect of ketoprofen on after tonsillectomy in patıents. All charts of patıents, who underwent tonsillectomy with or without adenoidectomy, were reviewed. The age at the time of surgery ranged between 3 and 27 years (mean age = 10.0±3.02 years). Patıents were divided into two groups based on the drugs used for postoperative pain relief.Group I received paracetamol after surgery. Group II received Ketoprofen after surgery. A total of 40 patients received ketoprofen and 50 patients were given paracetamol. Posttonsillectomy hemorrhage occurred in one (2.5%) patıent,primary hemorrhage was noted in one patient and secondary hemorrhage occurred in zero patients. While 1 of 40 patıents (2.5%) who were given ketoprofen had postoperative hemorrhage,1 of 50 patients (2.0%) who were given paracetamol had hemorrhage There was no significant difference in hemorrhage rates between these two groups (p[0.05). Hemorrhage following tonsillectomy is rare and frequently occurs in the early postoperative period. There is no significant increased risk of hemorrhage after ketoprofen administration and it can be used safely for posttonsillectomy pain relief.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Duran Karataş, özel erciyes hastanesi erciyes üniversitesi kulak burun boğaz
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ketoprofenin Tonsillektomi Sonrası Kanama Üzerine Etkisi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 28(4)
Geliş Tarihi : 17.09.2011, Kabul Tarihi : 30.03.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme