Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

Ömer Erdur,İbrahim Erdim,Zahide Mine Yazıcı,Rasim Yılmazer,Fatma Tülin Kayhan

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 36-38
Özeti Kikuchi-Fujimoto hastalığı (KFH) ya da histiositik nekrotizan lenfadenit daha çok servikal lenfadenopati ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile kendini gösteren benign seyirli bir hastalıktır.Etyolojisi tam olarak bilinmeyen, nadir gözlenen ve kendi kendini sınırlayan bu hastalığın tanısı eksizyonel lenf nodu biyopsisi ve histopatolojik bulgular ile konur. Bu çalışmada servikal lenf adenit ile kliniğimize başvuran ve yapılan eksizyonel biyopsi sonrası KFH tanısı konulan iki hastayı sunmak istedik.

 

Kikuchi-Fujimoto disease (KFD), also known as histiocytic necrotizing lymphadenitis is characterized by upper airway infection signs and lymphadenopathy, usually in the servical region. An excisional biopsy from an effected lymph node followed by histopathological examination was needed for diagnosis of this rare, bening, self-limiting disease. In this article we present two cases with servical adenopathy who diagnosed Kikuchi-Fujimoto disease.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ömer Erdur, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Erdur Ö,Erdim İ,Yazıcı ZM,Yulmazer R,Kayhan FT.Kikuchi-Fujimoto Hastalığı. Selcuk Med J 2014;30(1): 36-38

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kikuchi-Fujimoto Hastalığı, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(1)
Geliş Tarihi : 22.05.2012, Kabul Tarihi : 20.12.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme