KLİNİĞİMİZDE GÖRÜLEN 4 KRUKENBERG TÜMÖRÜ OLGUSU

LEMA TAVLI, Cemalettin Akyürek, Ergün Onur, B. Kara

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 251-253
1988-30.6.1989 tarihleri arasında S.Ü. Tıp Fakültesi Kadın-Doğum kliniğinde görülerek teşhis ve tedavi edilen 4 Krukenberg Tümörlü hastanın değerlendirilmesi ve tedavisi literatürle beraber incelenerek sunulmuştur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KLİNİĞİMİZDE GÖRÜLEN 4 KRUKENBERG TÜMÖRÜ OLGUSU
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;