KLINiGiMIZDE ULTRASONOGRAFI REHBERLIGINDE UYGULANAN PERKUTAN NEFROSTOMILER

Talat Yurdakul, Giray Karalezli, Şenol Ergüney, ALİ ACAR, SAİM AÇIKGÖZOĞLU, İBRAHİM ÜNAL SERT

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-38
10 hastaya uygulanan 18 perkiitannefrostomi i§lerni sunuldu. Giri§imier 2 vaka hark lokal anestezi alunda ye turn olguarda ultrasonografi e§liginde Turn vakalarda bobreg in yeterli drenajl saglandi. Hid komplikasyonla karpla§ilmadz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KLINiGiMIZDE ULTRASONOGRAFI REHBERLIGINDE UYGULANAN PERKUTAN NEFROSTOMILER
, Vol. 10 (1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;