KOLESTEATOMALI 57 KRONIK OTİTİS MEDIA OLGUSUNA AİT PREOPERATİF, OPERATİF VE POSTOPERATİF BULGULAR VE SONUÇLARİN ANALIZI

Faruk Yıldız

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 215-224
1982-1987 Yılları arasında Eskişehir dava Ilastahanesinde 57 kronik milis ntedia kolesteatonıalt olgu ameliyat edildi. Bu olgulara ait tüm bulgu ve sonuçlar tesbit edilerek literatür ile karşılaştırddı. Kolesieatoma cerrahisindeki anlayışımız ve bir süredir tatbik ettiğimiz muskulofasiaperiostal fleb ile radikal kavitenin parsiyel obliterasyonu tekniği ile ilgili tecrübelerimiz sunuldu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KOLESTEATOMALI 57 KRONIK OTİTİS MEDIA OLGUSUNA AİT PREOPERATİF, OPERATİF VE POSTOPERATİF BULGULAR VE SONUÇLARİN ANALIZI
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;