Kolesteatomalı 57 Kronık Otitis Medıa Olgusuna Ait Preoperatif, Operatif Ve Postoperatif Bulgular Ve Sonuçlarin Analızı

Faruk Yıldız

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 215-224
Özeti 1982-1987 Yılları arasında Eskişehir dava Ilastahanesinde 57 kronik milis ntedia kolesteatonıalt olgu ameliyat edildi. Bu olgulara ait tüm bulgu ve sonuçlar tesbit edilerek literatür ile karşılaştırddı. Kolesieatoma cerrahisindeki anlayışımız ve bir süredir tatbik ettiğimiz muskulofasiaperiostal fleb ile radikal kavitenin parsiyel obliterasyonu tekniği ile ilgili tecrübelerimiz sunuldu.

 

57 patients with chronic otilis media with cholesteatoma were operated on in Air Force Hospital in Eskişehir between 1982-1987. Al! Findings and resulis relating ta these patients have been established and compared with the literature. Our concept about cholesteatorna surgery and partiel obliteration of the radikal caviiy with musculafaciaperiost fleb which we have been involved in applying for sornetime is represented.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Faruk Yıldız, Eskişehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kolesteatomalı 57 Kronık Otitis Medıa Olgusuna Ait Preoperatif, Operatif Ve Postoperatif Bulgular Ve Sonuçlarin Analızı, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme