Kolinesteraz Ve Klınık Önemi

Osman Yaşar öz,Hakkı Gökbel,Sadık Büyükbaş,Mehmet Numan Tamer

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 325-328
Özeti Hidrolazlar grubunun üyeleri olan kolinesteraz-lar, asetilkolini hidrolize ederler. Birbirine yapısal yakınlığı bulunan iki önemli kolinesteraz vardır. Bunlardan biri kolinesteraz I. diğeri kolinesteraz H.dir (1,2,3). Kolinesteraz Pin sistematik adı asilkolinasetil-hidrolaz (EC 3.1.1.7), pratik adı ise asetilkolineste-raz veya spesifik kolinesterazdır. Kolinesteraz Iltnin sistematik adı asetilkolina-silhidrolaz (EC 3.1.1.8), pratik adı ise psödokoli-nesteraz benzoilkolinesteraz, nonspesifik kolines-teraz veya plazma kolinesterazdır .

 

Cholinesterases, members of the group of hydrolases, hydrolyze acetylcholine. There are two important cholinesterase that are structurally related to each other. One of them is cholinesterase I. and the other is cholinesterase H. (1,2,3).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Osman Yaşar öz, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kolinesteraz Ve Klınık Önemi, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme