KOLiNESTERAZ VE KLINIK ÖNEMİ

SADIK BÜYÜKBAŞ, HAKKI GÖKBEL, MEHMET NUMAN TAMER, Osman Yaşar Öz

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 325-328
Hidrolazlar grubunun üyeleri olan kolinesteraz-lar, asetilkolini hidrolize ederler. Birbirine yapısal yakınlığı bulunan iki önemli kolinesteraz vardır. Bunlardan biri kolinesteraz I. diğeri kolinesteraz H.dir (1,2,3). Kolinesteraz Pin sistematik adı asilkolinasetil-hidrolaz (EC 3.1.1.7), pratik adı ise asetilkolineste-raz veya spesifik kolinesterazdır. Kolinesteraz Iltnin sistematik adı asetilkolina-silhidrolaz (EC 3.1.1.8), pratik adı ise psödokoli-nesteraz benzoilkolinesteraz, nonspesifik kolines-teraz veya plazma kolinesterazdır .
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KOLiNESTERAZ VE KLINIK ÖNEMİ
, Vol. 8 (2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;