Kolıtıs Ulseroza Zemınınde Gelısen Bır Amıplı Dızanterı Vakası

Onur Ural,Mehmet Bitirgen,İbrahim Erayman

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 281-282
Özeti Klasik anti-amehiasis tedavisine cent!) ver-meyen ye kanli ishaliolan intestinal an ebiasisli bit olgu sunubtut4tur. Bit hastada arm zamancht vaptlan rektosigmoidoskopi ve histopakdojik inceleme so-nnet, kolitis da bulunnugtur. Rasta sul-lasalazin se metranidazol ile tedavi Bu alga nedeni•le. amebiasis ye kolitis birlikte görülebileceği vurgulanmıştır.

 

1 with intestinal amebiasis who had bloody diarrhoea and was responsless for the anti-amebic therapy was presented. Colitis ificerosa itkiS also found with rectosigmoidoscopy and histopathology in this patient. This case was treated with sul-fasalaIine and memmida:ole. It was stressed that amebiasis and colitis iiIcerosa would seen together.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Onur Ural, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kolıtıs Ulseroza Zemınınde Gelısen Bır Amıplı Dızanterı Vakası, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme