Kolşisin İle Kontrol Altına Alınan Tekrarlayan Perikardit

Fatma Hilal Yılmaz,Derya Arslan,Osman Güvenç,Buket Uysal Aladağ,Hikmet Akbulut,İsa Yılmaz,Derya Çimen

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 39-40
Özeti Perikarditler sık görülen bir klinik tablodur. Tekrarlayan perikardit, akut perikardit geçiren erişkinlerde % 15-30 oranında bildirilirken çocuklarda nadirdir. Kardiyak tamponad ve konstriktif perikardit gibi komplikasyonlar çok az görülür. Hastaların çoğu klinik olarak genel durumu iyi bir şekilde karşımıza çıkarlar. Genellikle vakalar idiyopatik kalmakla birlikte bazı olgular kronik inflamatuar hastalıklarla ve kardiyak operasyonlarla ilişkilendirilmektedir.Tekrarlayan perikardit olgularında romatolojik zemin saptanmasa da kolşisin kullanımına iyi yanıtlar alınmıştır. Burada sekiz yaşındaki olguda kolşisin ile kontrol altına alınan, nedeni saptanamamış tekrarlayan bir perikardit vakasını paylaşmak istedik.

 

Pericarditis is a common clinical entities. The recurrence rate of acute pericarditis is 15 % to 30 % inadulthood, whereas it is rare in children with cases, most of which are case reports. There are rare complications such as cardiac tamponade and constructive pericarditis. The majority of patients will have a benign clinical course. Generally, cases remain as idiopathic chronic inflammatory diseases and, in some cases associated with cardiac operations. Recurrent pericarditis in patients without rheumatic origin the use of colchicine has been a good response. Here we wanted to share the 8-year-old recurren pericarditis patient was kept under control with colchicine as a rare case of idiopatic with children.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fatma Hilal Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram tıp fakültesi Neonatoloji BD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kolşisin İle Kontrol Altına Alınan Tekrarlayan Perikardit, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 25.01.2013, Kabul Tarihi : 28.02.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme