Konjenital Bilateral Başparmak Aplazisinde Pollisizasyon Tekniği

Tunç Cevat Öğün,Abdullah Şarlak,Özlem Akkoyun Sert

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 49-50
Özeti Nadir görülen bilateral başparmak aplazili 3 yaşındaki erkek çocukta, başparmak fonksiyonlarını kazandırmak amacıyla, aynı elin orta parmağı alınarak başparmak yerine nakledildi. Dikkatli bir mikrocerrahi teknik ve iyi bir re­ habilitasyonla, 6 ay sonunda hastaya kavrama fonksiyonları ve estetik olarak normale yakın bir görünüm geri ka­ zandırılmış oldu.

 

Pollicization of the middle finger in a 3 year old boy with bilateral aplasia of the thumb, which is a rare condition, was performed with success. Application of a meticulous microsurgical technique and close follow-up with good rehabilitation regained the patient pinch and grasp functions together with an esthetically more reasonable hand.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tunç Cevat Öğün, Özel BSK hastanesi Meram tıp fakültesi Ortopedi ve travmatoloji
Eposta : [email protected])
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konjenital Bilateral Başparmak Aplazisinde Pollisizasyon Tekniği, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(1)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme