Konjenital Ptozis; Cerrahi Yöntemler Ve Sonuçlarımız

Nazmi Zengin,Emine Kurt,Süleyman Okudan,Mehmet Kemal Gündüz

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 509-514
Özeti Bu çalışmada Haziran 1989 - Haziran 1993 tarihleri arasında ameliyat edilen 17 hastanın 19 göz kapağına uygulanan ptozis cerrahisi sonuçlara analiz edil-mektedir. Ağır ptozisi olan 7 göz kapağı frontale askı ile tedavi edilirken, hafif ya da orta ptozis olan 12 göz kapağına levator rezeksiyonu yapılmıştır. Başarı oranı % 79 olarak bulunmuştur. Bu oran daha önce göz literatüründe bildirilenlere paralellik göstermektedir.

 

This study analysis the results of ptosis surgeriy on 19 eyelids of 17 patients operated between June 1989 - June 1993. 7 eyelids with severe ptosis have been treated by means of frontalis sling whereas 12 eyelids with minimal or moderate ptosis underwent levator resection. A 79% overall success rate has been recorded which parallels with the previous reports in the ophthalnıic literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nazmi Zengin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Konjenital Ptozis; Cerrahi Yöntemler Ve Sonuçlarımız, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme